Clicking on this blue square gives you correct entrance into The Heritage of the Great War - to the FrontpageDE ERFENIS VAN DE GROOTE OORLOGClicking on this blue square gives you correct entrance into The Heritage of the Great War - to the Frontpage
Clicking on this blue line gives you correct entrance into The Heritage of the Great War - to the Frontpage

Samenvatting van de belangrijkste punten

Verdrag van Versailles, 1919

Germans signing the Treaty of Versailles, painting (detail) from W. Orpen

Boven: De Duitse delegatie (MŁller, staand en Bell, zittend) tekent het Verdrag van Versailles, 28 juni 1919. Schilderij (detail) van de Brit W. Orpen. Rechtsonder: Vrouwe Germania geketend en aan de martelpaal. Duitse politieke prent, juni 1919.

Het Verdrag van Versailles omvat 440 artikelen. De voornaamste punten zijn:

 • Duitsland moet Elzas-Lotheringen aan Frankrijk afstaan.
 • Duitsland moet de kolenmijnen in het Saargebied aan Frankrijk afstaan.
 • Duitsland moet Moresnet, Eupen, Malmťdy en St. Vith aan BelgiŽ afstaan.
 • Duitsland moet het grootste deel van West-Pruisen en bijna de gehele provincie Posen aan de nieuwe staat Polen afstaan.
 • Duitsland moet alle koloniŽn afstaan: Togo en Kameroen, de gebieden in Oost- en Zuidwest-Afrika, enkele eilanden in de Stille Oceaan en bezittingen in China.
 • Alle Duitse goederen en bezittingen in het buitenland worden verbeurd verklaard.
 • Duitsland moet alle oorlogsmateriaal aan de geallieerden afstaan.
 • De algemene dienstplicht in Duitsland wordt afgeschaft en de generale legerstaf wordt opgeheven.
 • Duitsland mag geen tanks, vliegtuigen, onderzeeboten, grote oorlogsschepen en gifgas meer hebben.
 • Gedurende 15 jaar mag Duitseland geen troepen stationeren op de linker Rijnoever en in een strook van 50 km op de rechter Rijnoever.
 • De totale omvang van het Duitse landleger mag niet groter zijn dan 100.000 man.
 • De Duitse marine mag niet meer dan 15.000 manschappen hebben.
 • Duitsland mag niet meer dan 4.000 officieren hebben.
 • Duitsland mag geen deel uitmaken van de te vormen Volkenbond.
 • Oostenrijk moet Zuid-Tirol aan ItaliŽ afstaan.
 • Turkije moet alle buitenlandse gewesten afstaan. Engeland krijgt Irak, Palestina en Trans-JordaniŽ; Frankrijk krijgt SyriŽ en Libanon.
 • Duitsland moet alle handelsschepen met een laadvermogen boven 1600 Brt aan de geallieerden afstaan, plus de helft van alle handelsschepen van 1000 tot 1600 Brt. Bovendien moet ťťnvierde deel van de visserijvloot en tweevijfde deel van de binnenvaartschepen worden afgestaan.
 • Duitsland dient verder af te staan grote aantallen machines en bouwmaterialen, treinen en vrachtauto's.
 • Duitsland dient jarenlang bepaalde hoeveelheden kolen en chemicaliŽn, verfstoffen en brandstoffen te leveren.
 • Alle Duitse onderzeese telegraafkabels worden verbeurd verklaard.
 • Duitsland dient 20 miljard goudmark te betalen.


  Op 21 juni 1919, een week voor de ondertekening van het verdrag, schreef de Nederlandse (socialistische) krant Het Volk:

  Een diepe en bittere teleurstelling, een ontgoocheling die men voelt als een ramp is deze vrede voor allen, die tijdens den oorlog de leuzen der Entente (de geallieerden) als levende idealen hebben liefgehad. Het vredestraktaat legt het statuut vast van het verval van Europa, van zijn teruggang tot een lagere beschavingsgraad. Het grootste volk van het vasteland wordt geketend en tot dwangarbeid gedreven. Vernedering en verbittering vallen Duitsland ten deel. Wraakzucht hier, overmoed, machtsbegeerte, roekeloosheid daar, zijn de nieuwe 'beschavingselementen' door het vredestraktaat gewekt.


  Voordat je haastige gevolgtrekkingen maakt:

  Opmerking 1: De opgelegde herstelbetalingen werden in de jaren twintig aanzienlijk verminderd door de zogenaamde Dawes (1924) en Young (1929) Plannen. In 1932 werd het restant totaal kwijtgescholden.
  Tegen die tijd was reeds grote schade aangericht:
  1. Vernieting van de Duitse munt en economie - althans wat er van over was na de oorlog, en
  2. Vernietiging van de politieke stabiliteit van het land, hetgeen zich uitte in massale rellen en straatgevechten tussen communisten, nazi's en anderen - uiteindelijk leidend tot de succesvolle greep naar de macht door Adolf Hitler.

  Opmerking 2: De aan Duitsland in Versailles opgelegde maatregelen waren milder dan die welke Duitsland aan Rusland had opgelegd (het Brest-Litovsk verdrag, zomer 1918), en ook milder dan de maatregelen die Duitsland aan de westerse geallieerden had willen opleggen, als dit land de oorlog zou hebben gewonnen. Duitsland zou dan onder meer BelgiŽ totaal onderworpen en ingelijfd hebben.

  Opmerking 3: Als het Verdrag van Versailles zou zijn uitgevoerd zoals oorspronkelijk bedoeld, dan zou Duitsland in 1932 niet hebben kunnen beginnen met de wederopbouw van het leger. Herbewapening was volgens het verdrag immers verboden. Omdat de bepalingen steeds verder verzacht werden, stelde het verdrag op het laatst echter weinig meer voor. Het vernietigde Duitsland onvoldoende om het land te beletten opnieuw op te staan - en aan de andere kant was het wel voldoende om het land te vernederen.

  Lees hier de volledige tekst van het Verdrag van Versailles (480 Kb groot, in het Engels).

  Je kunt die tekst ook als een zip-file downloaden.

   

  - -