Volgende / Next
Soldaten verzamelen de lijken van hun gedode makkers /
Soldiers gathering the corpses of their dead comrades